𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒙𝒂̆𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̀𝒖

admin 1 - 14/07/2021 - 0 bình luận

 

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒙𝒂̆𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̀𝒖 😱😱

👉 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝐶𝑂2 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝.

🦾🦾🦾 Cụ thể, các nhà khoa học sẽ chiết xuất CO2 từ không khí, đưa nó qua các quá trình hóa học và tạo ra nhiên liệu hydrocarbon lỏng (Hydrocarbon là các hợp chất hữu cơ chỉ bao gồm hydro và carbon. Dầu và xăng là ví dụ của nhiên liệu hydrocarbon lỏng). Quá trình A2F tạo ra một phiên bản tổng hợp của nhiên liệu hydrocarbon lỏng.

🦾🦾🦾 Tiếp theo, quá trình kết hợp CO2 với hydro sử dụng công nghệ độc quyền của công ty và nhiên liệu lỏng carbon trung tính như xăng hoặc diesel sẽ được tạo ra. CO2 có thể biến thành thể rắn lưu trữ để sử dụng dần. Ngoài ra, người dùng cũng không phải sửa đổi động cơ xe hiện tại của mình để sử dụng loại xăng tổng hợp này.

Carbon Engineering tuyên bố rằng trong tương lai họ có thể sản xuất nhiên liệu tổng hợp với giá khoảng 1 USD/lít khi quy mô sản xuất tăng lên. Họ cũng đang cố gắng để giảm chi phí bằng cách sử dụng các quy trình và công nghệ công nghiệp có sẵn thay vì chế tạo lại.

Tuy nhiên nguồn nguyên liệu mới này có thể sẽ có giá thành rất cao, bởi chi phí sản xuất cho quá trình 'biến đổi' trên là vô cùng lớn. Trong một báo cáo, Carbon Engineering chia sẻ rằng quy trình tổng hợp cho một tấn CO2 sẽ mất khoảng 94 - 232 USD trong khi nguồn năng lượng hóa thạch chỉ vào khoảng 20 USD/thùng dầu thô, rẻ hơn rất nhiều so với công nghệ “biến đổi” từ CO2 sang nhiên liệu xăng.

Các nhà nghiên cứu của Carbon Engineering sử dụng Công nghệ hút khí trực tiếp (DAC) cho phép phân tách nước thành nhiên liệu hydro. Các nhà máy tái chế CO2 trích xuất CO2 từ không khí bằng cách sử dụng một tổ hợp khổng lồ của những cánh quạt, rồi kết hợp CO2 với hydrogen lỏng được tách ra từ nước.

Viết bình luận của bạn

HKV VIỆT NAM

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng