Xăng, dầu hỏa, ma-zut khác nhau như thế nào?

admin 1 - 07/09/2020 - 0 bình luận

𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑎̆𝑛𝑔, 𝑑𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜̉𝑎, 𝑚𝑎-𝑧𝑢́𝑡… đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̉, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ, 𝑖́𝑡 𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑢.

Dầu thô chất lỏng màu đen, khá nhờn và sánh, được chiết xuất từ lòng đất (vì thế còn được gọi là dầu mỏ) - là một hỗn hợp của hydrocacbon. Ngoài những tạp chất khác nhau, dầu mỏ bao gồm cái gọi là hydrocacbon béo (hoặc vòng), bao gồm các nguyên tử cacbon và hydro, được kết nối với nhau bằng các chuỗi có độ dài khác nhau.

Và như vậy, các chuỗi hydrocacbon với độ dài khác nhau thì có tính chất khác nhau, do đó mỗi loại chuỗi có một đặc tính khác nhau. 

𝑴𝒆̂-𝒕𝒂𝒏 (𝒎𝒆𝒕𝒉𝒂𝒏𝒆) là ví dụ đơn giản nhất, có chuỗi ngắn nhất và nhẹ nhất. Phân tử của nó chỉ chứa một nguyên tử cacbon (СН4). Bởi vì điều này, methane là một loại khí rất "dễ bay hơi", tương tự như khí heli mà người ta thường dùng để bơm vào bong bóng bay.

Chuỗi càng dài hơn, cấu trúc hydrocacbon càng trở nên nặng hơn.

Nếu chúng ta xem xét các chuỗi theo thứ tự tăng dần chiều dài của chúng, thì bốn chuỗi đầu tiên là các khí methane (CH4), ethan (C2H6), propane (C3H8) và butane (C4H10) có điểm sôi lần lượt là -107, -67, -43 và -18° C.

𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐜𝐚𝐜𝐛𝐨𝐧 có chuỗi dài hơn (lên đến C18H32) sẽ 𝒉𝒐́𝒂 𝒍𝒐̉𝒏𝒈 ở nhiệt độ bình thường trong phòng. Và nếu chuỗi dài hơn (với 19 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn nữa) chúng thậm chí sẽ tồn tại dưới 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒊 𝒓𝒂̆́𝒏 ở nhiệt độ phòng

𝑻𝒐́𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 khi chiều dài chuỗi tăng lên, dầu ngày càng trở nên cô đặc hơn, biến thành chất bôi trơn mềm (như mỡ bôi trơn trong các thiết bị chuyển động cơ học chẳng hạn), thậm chí lên đến chất bôi trơn bán rắn (chẳng hạn như chất petrolatum phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp).

Các chuỗi có số lượng nguyên tử cacbon từ 20 trở lên là các chất rắn, bắt đầu từ paraffin, sau đó là hắc ín, và sau cùng là bitum, thường được sử dụng làm lớp phủ mặt đường (vì thế được gọi là nhựa đường).

Tất cả các chất khác nhau này đều được sản xuất từ ​​dầu mỏ. Và sự khác biệt của chúng về cơ bản chỉ ở trong chiều dài của chuỗi hydrocarbon mà thôi!

 

Viết bình luận của bạn

HKV VIỆT NAM

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng